Pasywna ochrona - inne metody awersyjne

Skuteczność wymienionych środków pozostaje w fazie eksperymentalnej i/lub opiera się na ich epizodycznym wykorzystaniu jako środka prewencyjnego wobec zagrożeń ze strony drapieżników innych niż wilki.

Pasywna ochrona - inne metody awersyjne
Photo by Martin Sanchez / Unsplash

Skuteczność niektórych środków pozostaje w fazie eksperymentalnej.

  • "Elektroniczny strażnik" [ang. Electronic Guard]

Elementy świetlno-dźwiękowe rozmieszczone na słupach i drzewach wokół pastwiska, włączane automatycznie po zmroku (każde posiada czujnik światłoczuły), emitujące w losowych odstępach czasowych sygnały świetlne / dźwiękowe.
Tego typu urządzenia znalazły swoje zastosowanie w Europie – jako środki ostrzegawcze dla dzikich zwierząt, rozmieszczane przy drogach (samochody) i/lub w pobliżu torów (pociągi).

Innym proponowanym rozwiązaniem są urządzenia dźwiękowe imitujące wilcze wycie – głośniki zainstalowane na granicach pastwiska, włączane w stałych lub różnych odstępach czasowych. Z naukowego punktu widzenia jest to metoda mocno dyskusyjna (sprzeczność) – może dezorientować wilki, zachęcając do podchodzenia. Godniejsze uwagi byłoby zastosowanie w to miejsce urządzenia odtwarzającego szczekanie psa stróżującego.

  • Warunkowana awersja pokarmowa [ang. Conditioned Taste Aversion]

Badania naukowe nad wywołaniem u drapieżników sztucznej niechęci do określonego typu pokarmu dotyczą wykorzystania obroży elektrycznych (z których aktualnie rezygnują profesjonalni trenerzy psów). Ich działanie oparto na aplikowaniu zwierzęciu niegroźnych impulsów elektrycznych.

Należy mieć na uwadze, że periodyczna obecność człowieka (ognisko, patrolowanie konno lub pieszo), pastuch elektryczny, mieszane ogrodzenie pod napięciem – powinny być podobnie rozważane w kategoriach środka awersyjnego.