Pasywna ochrona - ogrodzenia

Prowizoryczne zapobieganie rozpraszaniu wypasanego inwentarza poza granice pastwiska w sytuacji drapieżnik-ofiara nie wystarczy.

Pasywna ochrona - ogrodzenia

Zrozumienie koegzystencji z drapieżnikami w bezpośrednim otoczeniu pastwiska obliguje do rezygnacji z tradycyjnych ogrodzeń konstruowanych z desek, żerdzi albo gęstej siatki; podobnie jak z przenośnych zagród. Prowizoryczne zapobieganie rozpraszaniu wypasanego inwentarza poza granice pastwiska w sytuacji drapieżnik-ofiara nie wystarczy (w tym incydenty pokonania przez wypasane zwierzęta niewłaściwie zainstalowanych konstrukcji).

Prawidłowo zainstalowane ogrodzenie[1] powinno zostać rozważone pod kątem ukształtowania terenu (zbiornik wodny / płynąca rzeka/ lite skały stanowią naturalną zaporę, pagórkowaty teren / stok górski wymagają przeszacowania dostępności dolina-wzniesienie) oraz następujących parametrów:

  • Wystarczająca wysokość

Zdrowy, dorosły wilk nie powinien być w stanie go przeskoczyć.

  • Umiarkowanie napięta siatka, rozpostarta na palikach wbitych głęboko w grunt, ściśle przy ziemi

Zdrowy, dorosły wilk nie powinien być w stanie się pod nim przeczołgać, ani sforsować go siłą.

  • Prostokątne oczka mocnej, widocznej siatki o równych, właściwie dobranych wymiarach

Głowa dorosłego wilka nie powinna móc się przez nie przecisnąć (za duże oczka), on sam zaś się po nim wspiąć (za małe oczka).

Opcjonalnie
Górna krawędź siatki odgięta na zewnątrz
Dodatkowa pojedyncza lub podwójna linia drutu kolczastego na wysokości ogrodzenia
Asekuracja przewodem z drutu pod napięciem (tzw. pastuch elektryczny) 10-20cm nad ziemią, opcjonalnie wsparcie na wysokości 1,2 metra.

Profesjonalnie instalowane ogrodzenia są pracochłonne i kosztowne, dlatego wskazany jest ich stały montaż na umiarkowanej przestrzeni, dla umiarkowanie licznego stada lub miejsc permanentnie wydzielonych dla zwierząt nie spędzanych na noc z pastwiska. Na większej przestrzeni i/lub przy większej ilości zwierząt zalecane są psy pasterskie do ochrony. W ramach przenośnych zagród chroniących przed wilkami znajdują zastosowanie pastuchy elektryczne, fladry czy turbofladry przetestowane – i pozostające w użyciu – na bazie projektów badawczych w USA, jako nieinwazyjne rozwiązania przeciw atakom wilków na stada zwierzęta hodowlanych, na testowych farmach i ranczach.

Pastuchy elektryczne funkcjonują warunkowane bodźcem awersyjnym – wysyłane przez nie po dotknięciu bolesne, acz krótkotrwałe i niegroźne dla zdrowia/życia zwierząt, impulsy elektryczne mają na celu zredukowanie do minimum prób ataku na ogrodzone na pastwisku zwierzęta, a w konsekwencji przyczyniają się do zaniechania polowań na wybranym do ich wypasu obszarze wskutek nieprzyjemnych skojarzeń związanych z kontaktem drapieżnik-ogrodzenie. Należy mieć na uwadze, że podobny efekt wywiera tego typu ogrodzenie na zwierzęta hodowlane nim ograniczone – nie opuszczają one pastwiska wskutek nieprzyjemnych skojarzeń decydujących o niezbliżaniu do linii przewodów.

Przewody elektryczne pod postacią drutu lub taśmy, rozciągnięte pomiędzy słupami z drewna lub tworzywa sztucznego, są z reguły zasilane prądem elektrycznym doprowadzonym z elektryzatorów sieciowych 230V lub akumulatora 5,6-12V, a wysyłane przez nie impulsy wahają się pomiędzy 0,4-2,4J. Ich niezawodne działanie powinno zostać rozważone nie tylko pod kątem wadliwości zastosowanych urządzeń oraz ich konserwacji, ale i z uwzględnieniem elementów otoczenia.

  • Wszelkie przeszkody należy usunąć przy instalacji – gałęzie drzew, krzewy, wysokie trawy, ruchem i samą obecnością mogą zakłócać pracę aparatury (podwyższony pobór prądu, spadek siły impulsu elektrycznego w przewodzie, w ostateczności zanik napięcia).
  • Przewody ogrodzenia powinno być dobrze widoczne dla zwierząt – kolorowe taśmy, linki osłonowe, wysyłają ostrzeżenie tak samo dla wypasanego inwentarza, jak dla dzikich kopytnych żerujących w pobliżu pastwiska czy też migrujących drapieżników (niewidoczne / słabo widoczne mogą zostać sforsowane przez spłoszone z zaskoczenia zwierzę).
  • Tabliczki ostrzegawcze – obowiązkowe w sąsiedztwie dróg, polnych ścieżek, szlaków turystycznych, zabudowań, są cenną wskazówką dla ludzi, zwłaszcza jako informacja o zachowaniu ostrożności i kontroli zwierząt towarzyszących (psy na spacerach, turyści).
  • Zastosowane odgromniki – zabezpieczają przed uderzeniem pioruna (na czas burzy wskazane jest wyłączyć zasilanie ogrodzenia).

Opcjonalnie
Siatka metalowa do 1,2 metra wysokości z dodatkowymi liniami przewodów powyżej (podpięte napięcie 4500V)
W połączeniu ze standardowym ogrodzeniem siatkowym, jako asekuracja.

Pastuchy elektryczne są rozwiązaniem sprawdzonym na tradycyjnych pastwiskach (bez ogrodzeń).


[1] Implementacja takiego ogrodzenia wymaga podstawowej wiedzy na temat gatunku wilka szarego występującego lokalnie w kraju – w tym przypadku eksterieru i zachowania wilka Europejskiego jako jego podgatunku.
[2] Parametrom oczek siatki za przykład może posłużyć siatka stosowana w leśnictwie do ochrony upraw młodych drzewek przed zwierzyną kopytną.