SPACERY PROFILOWANE

SPACERY PROFILOWANE
Photo by Mitchell Orr / Unsplash

Treningowe • Rehabilitacyjne

Spacery behawioralne

Połączone z konsultacją psa lub jako skład terapii/modyfikacji problemowego zachowania.

  • Psy unikające, czyli "żółte psiaki"
  • Psy towarzyskie, które "nie chcą się odwołać"

W zależności od przypadku - indywidualne lub parami.

Spacery socjalizacyjne

Grupowe. Rekreacyjne lub z elementami trenigu.