Wilczyca po polsku

Książka dedykowana "Szóstce" oraz niezwykłej sympatii, jaką ją solidarnie obdarzono w parku Yellowstone. Solidnie oparta na szczegółowym wywiadzie i skrupulatnych notatkach obserwatorów. Spektakl rozgrywający się na tle historii procesu reintrodukcji wilka do Yellowstone.

Wilczyca po polsku
Tę książkę powinniśmy czytać jako ostrzeżenie przed czymś, do czego nigdy nie możemy dopuścić.

— pisze Adam Wajrak w rekomendacjach na okładce, w kontekście stabilnej sytuacji populacji wilka na obszarach chronionych Unii Europejskiej, w tym lokalnie - pod ścisłą ochroną - w Polsce.

"Wilczyca" jest książką dedykowaną "Szóstce" - "06" albo "She Wolf" dla wielbicieli wilków w Stanach Zjednoczonych - oraz niezwyklej sympatii, jaką solidarnie obdarzyli ową liderkę zarówno doświadczeni rezydenci regularnie przebywający w parku Yellowstone, jak i ci sezonowi / gościnnie odwiedzający.

Oto historia opowiedziana wprost, oparta na szczegółowym wywiadzie i skrupulatnych notatkach obserwatorów tamtejszych dzikich drapieżników (w tym profesjonalistów) – przez pryzmat ekoturystyki, działalności naukowo-badawczej[1] oraz z perspektywy typowej, miejscowej tradycji (współcześni myśliwi).

Jeśli zakaże się polowań, zniknie główne uzasadnienie powszechnego dostępu do broni.

— uzasadnia traper, który zastrzelił zaobrożowaną "Szóstkę" w sezonie łowieckim, legalnie dla stanu Wyoming, posiadając stosowne zezwolenie (ze względu na presję medialną woli pozostać anonimowy).

Sytuacja amerykańskiego wilka szarego jest skrajnie odmienna od sytuacji jego pobratymców w Europie, gdzie mogą migrować swobodnie, a towarzyszące temu emocje społeczne są z reguły pozytywne lub umiarkowane. Instytucja powszechnego zapotrzebowania na broń palną nie funkcjonuje pod parasolem UE. Autor książki uzasadnia, że lobby myśliwskie USA, samo w sobie, stanowi zaledwie 6% całej machiny branżowej, a i tak problem amerykańskiego wilka w pewnych sferach politycznych służy za kartę przetargową.

Cały spektakl, rozgrywa się na tle reintrodukcji wilka do Yellowstone – procesu pilnie śledzonego przez biologów, ekologów, studentów i badaczy, który wystartował obalając jedną skostniałą teorię behawioralną psowatych po drugiej – gdzie aktorami są żyjące tam zwierzęta. Dokładnie opisane (według notatek i relacji) sytuacje dowodzą, jak kompleksowe są strategie polowania, zachowania społeczne w grupie, konflikty terytorialne oraz struktura lokalnej wilczej populacji, którą zachwiać może każde nieostrożne / nieprzemyślane / przypadkowe wykluczenie zaledwie jednego partnera z pary wiodącej grupę wilków – z winy wzajemnych potyczek w naturze bądź przez interwencję człowieka.

Wilk podczas każdego polowania ryzykuje życiem, a robi to kilka razy w tygodniu.

Literatura kompetentna, poza fragmentem rozdziału "Źrodła", gdzie teoria na temat wspólnej genezy psa i wilka (a potem ich rozejścia) nie bazuje na bieżącej wiedzy, przez co pozostaje sprzeczna ze współczesnym dorobkiem naukowym w dziedzinie ekologii behawioralnej psa domowego. Brak uzasadnienia, czy autor korzystał z jakiejkolwiek literatury fachowej przy jej przytaczaniu.


[1] Mowa o wszelkich badaniach prowadzonych w kontekście zachowania wilka szarego w naturalnym środowisku i kluczowej roli tego szczytowego drapieżcy w zasiedlanych ekosystemach. Bazowe studium doprowadziło m.in. do obalenia teorii dominacji, wprowadzenia popartej naukowo definicji wilczej grupy rodzinnej oraz encyklopedycznego statusu lidera (zakładane funkcje osobników alfa/beta/omega utraciły swoją pierwotną wagę merytoryczną).