Etyczna ochrona pastwiska

Zagadnienia techniczne na temat nieinwazyjnych praktyk ochrony wypasanych zwierząt przed atakami drapieżników (w szczególności szary wilk).

Etyczna ochrona pastwiska
Photo by Ernesto Velázquez / Unsplash
Aktywna ochrona - psy pasterskie
Psy pasterskie to typy psów wyspecjalizowane, predysponowane albo wytrenowane - do niezależnego patrolowania pastwiska albo do zaganiania zwierząt hodowlanych.
Aktywna ochrona - inne zwierzęta stróżujące
Skuteczność wymienionych zwierząt pozostaje w fazie eksperymentalnej. Opiera się na ich epizodycznym wykorzystaniu jako środka prewencyjnego wobec zagrożeń ze strony drapieżników innych niż wilki.
Pasywna ochrona - ogrodzenia
Prowizoryczne zapobieganie rozpraszaniu wypasanego inwentarza poza granice pastwiska w sytuacji drapieżnik-ofiara nie wystarczy.
Pasywna ochrona - fladry
Fladry w połączeniu z ogrodzeniem elektrycznym wydają się optymalnym rozwiązaniem na większym areale pastwiska i/lub przy częstszej relokacji stada na potrzeby wypasu.
Pasywna ochrona - inne metody awersyjne
Skuteczność wymienionych środków pozostaje w fazie eksperymentalnej i/lub opiera się na ich epizodycznym wykorzystaniu jako środka prewencyjnego wobec zagrożeń ze strony drapieżników innych niż wilki.